Produkter og løsninger Service Online-service Brosjyrer Referanser Om oss Kontakt Aktuelt
 
  Skruekompressorer
  OILFREE.AIR
  Stempelkompressorer
  Trykkluftetterbehandling
  Styringer
  Vakuum-skrueanlegg
  Blåsemaskiner
  Transportable kompressorer
  Verktøy og tilbehør
  KAESER-originaldeler
  SIGMA PET AIR
  SIGMA AIR UTILITY
  Industry 4.0
 
 
  

Stadig flere trykkluftbrukere velger KAESER

 

Industri, håndverk og hobby

I industrien er det først og fremst skruekompressorer som dekker trykkluftbehovet. Dette gjelder i stigende grad også for håndverkindustrien og hobby bruk. På verdensbasis er mer enn 200 000 av KAESERs skruekompressorer med den energisparende SIGMA PROFIL i bruk.

screw compressors

rotary screw vacuum packages

Støvavsugning, emballering, filtrering

Vakuum-skrueanlegg brukes i områder for støvavsugning, emballering, testprosesser, tørking, avgassing, filtrering, flaske- og tubetapping. Vakuum-skrueanleggene fra KAESER er utstyrt med en spesialutviklet vakuumskrueblokk.

Anleggene er også utstyrt med den PC-baserte industristyringen SIGMA CONTROL 2.

PET-flaskeproduksjon

KAESER har for flaskeproduksjonen utviklet en meget økonomisk systemløsning. Trykkluftstasjonen SIGMA PET AIR består av lavtrykkstrinn (skruekompressor, styreluft) og høytrykkstrinn (booster, blåseluft) samt kjøletørker. Fordelene er gunstige anskaffelses- og driftskostnader, samt høy driftssikkerhet.

screw compressors

rotary blowers

Overtrykk- og vakuumområde

KAESERs blåsemaskiner med OMEGA PROFIL kan brukes i overtrykk- og vakuumområder som f.eks. tørking, lufting av rensebasseng, transport av pulver eller kornet materiale, rengjøring ved utsug, testing og emballering.

Trykkluft til skipsfartsnæringen

KAESER Kompressorer leverer også et trykkluftprogram spesielt tilpasset behovene ved maritimt bruk. Skruekompressorer brukes f.eks til produksjon av arbeidsluft og nitrogenproduksjon. Rotasjonjsblåsere brukes også til behandling av avløpsvann på store cruiseskip.

Mobilair diesel-driven compressors

Tunnelbygging og vassdragsvern

Dieseldrevne transportable kompressorer er både økonomiske og anvendelige. De kan f.eks. brukes til trykkluftforsyning ved tunnelbygging (bl.a. i Gotthard-hovedtunnelen), eller ved vassdragsvern for rask og sikker oppbygging av oljelenser i havneanlegg.

 
KAESER home Search Sitemap
Mer informasjon
Verktøykasse
Informasjonsmateriell
KAESER Report

 

Våre forhandlere

ico_contactKontakt oss

Logo-fewer-CO2-emissions

MGF-logo

GP_logo_2013

RENAS

tilbake top
Datasikkerhet, KAESER Kompressorer AS, info.norway@kaeser.com